Programma's

Bestuur en Ondersteuning

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

29.635

16,7 %

Baten

4.192

2,3 %

Deze pagina is gebouwd op 07/14/2021 09:41:31 met de export van 07/14/2021 09:29:47