Jaarrekening

Bijlage 1: Restantkredieten

Kredieten

Restantkrediet per 31-12-2019

Mutaties 2020

Netto te besteden in 2021

Krediet afsluiten in 2020 Ja/Nee

Terreinkosten (t)huisvesting

345.234

0

345.234

Nee

Bouwkosten (t)huisvesting

6.613.641

472.113

6.141.528

Nee

Installatietechniek (t)huisvesting

4.060.037

0

4.060.037

Nee

Inrichtingskosten (t)huisvesting

1.117.141

0

1.117.141

Nee

Aanpassing/herinrichting Dorpsplein Beesd

4.180

0

4.180

Ja

Verkeersveiligheid H. Kuijkstraat Oost

224.024

212.425

11.599

Nee

Bhp Wegen R&R Rijnstraat 2017(32jr)

0

2.156

-2.156

Ja

Bhp Wegen R&R Dr A. Kuyperweg 2017 (32jr)

394.395

0

394.395

Nee

Bhp OVL fietsverbinding Tiel masten(40jr)

34.388

13.501

20.887

Nee

Bhp OVL fietsverbinding Tiel armaturen (20jr)

11.854

0

11.854

Nee

Bhp OVL armaturen 2017(20jr)

69.757

71.665

-1.908

Ja

Vernieuwing Geldersestraat

4.662

363

4.299

Nee

Buurthalte en parkeerplaatsen De Pluk 

25.097

25.768

-671

Ja

Uitvoering fietsknelpunten(K)

1.550.000

0

1.550.000

Nee

DV inrichting Schuttersweg/Boutensteinseweg(K)

80.000

0

80.000

Nee

Bhp OVL Verledding 2020/2021(K)

1.068.600

41.277

1.027.323

Nee

Bhp OVL verv masten 2020-2021(K)

120.600

0

120.600

Nee

Calamiteitenroute Zeiving-Zuid 2017

185.301

0

185.301

Nee

Calamiteitenroute De Oven 2017

25.374

0

25.374

Nee

Rotonde kruising Graaf Reinaldweg/Nieuwesteeg

62.922

34.286

28.636

Ja

Rotonde Hellouw

976.170

5.438

970.733

Nee

Korte Woerden (2018)

468.000

0

468.000

Nee

Kapelstraat Ophemert (2018)

275.058

275.058

0

Ja

Revitalisering bedrijventerrein Homburg

134.795

3.390

131.405

Nee

Lingeoever - openbare ruimte (park/boulevard) 

707.853

77.022

630.831

Nee

Lingeoever - Jachthaven 

1.140.961

165.202

975.759

Nee

Gymzaal Herwijnen 2016

50.110

0

50.110

Ja

IHP huisvesting basisonderwijs vm Geldermalsen

3.376.417

32.739

3.343.678

Nee

IKC De Plantage BF 1 / Grondkosten

508.578

479.160

29.418

Nee

IKC De Plantage BF 1 / Bouwkosten

5.886.254

1.986.569

3.899.685

Nee

IKC De Plantage BF 1 / Eerste inrichting PO

367.840

8.924

358.916

Nee

Voorbereidingskrediet IKC Jan Harmenshof/Oranje Nassau (IHP)

596.236

36.558

559.678

Nee

Voorbereidingskrediet IKC Buurmalsen

226.236

18.408

207.828

Nee

Brede School Herwijnen 

25.086

0

25.086

Nee

Brede School Vuren 2015

281.161

0

281.161

Ja

Brede School Asperen 2016

17.673

15.726

1.947

Ja

Brede School Heukelum incl. gymzaal 2016

97.457

89.581

7.876

Ja

Brede School Spijk 2016

1.257.664

3.078

1.254.586

Nee

Aanpassing toestellenberging gymzaal Leliestraat GDM

18.632

14.058

4.574

Ja

Kunstgrasveld VV Tricht

297.513

0

297.513

Nee

Drainage hoofdveld Heukelun 

40.100

40.113

-13

Ja

VV Tricht renovatie veld 3(K)

56.045

53.209

2.836

Ja

GLTC renovatie oefenkooi(K)

7.500

6.188

1.313

Ja

Zonnepanelen De Pluk Geldermalsen

44.177

44.107

70

Ja

Verduurzaming en renovatie dak dorpshuis Asperen(K)

32.137

32.065

72

Ja

Renoveren rioolgemalen Mierastr/De Wieken (2019)

65.873

5.856

60.017

Ja

Drukriolering Meterense Mark (afkoppelen HWA-2017)

50.000

0

50.000

Nee

Inc. afkoppelkansen Zijtak Buurmalsen (2014)

0

0

0

Nee

Waterafv: Wadi Tricht T2.1

191.990

1.614

190.376

Nee

Revitalisering Homburg Beesd (Beesd N-B2)

100.000

0

100.000

Nee

Extra waterberging aan noordzijde Schuttersweg Beesd

180.000

0

180.000

Nee

GRP Grex Hondsgemet (uitbreidingsinvesteringen)

108.861

0

108.861

Nee

GRP Grex De Plantage(uitbreidingsinvesteringen)

150.000

82.985

67.015

Nee

IMP Kapelstraat Ophemert (WRP 2019)

352.819

344.996

7.823

Nee

WRP 2019 Klimaatmaatregelen

248.000

40.964

207.036

Nee

Watersysteemmaatregelen 2019

137.338

0

137.338

Nee

Afk. en verv riolering Nieuwe Steeg Herwijnen

40.420

0

40.420

Nee

Aanpak waterproblematiek Laageindseweg Gellicum 2019

348.575

0

348.575

Nee

Vervanging Riolering Rijnstraat GDM(K)

140.676

86.787

53.889

Nee

Waterplanmaatregel Deil (restopgave) 2019(K)

27.000

0

27.000

Nee

Aanleg grondwatermeetnet (100st) WRP2020(K)

60.000

0

60.000

Nee

Project vervangingscyclus drukrioleringspompen WRP(K)

180.000

43.230

136.770

Nee

Aanleg HWA riool Langerakstraat Asperen(K)

250.000

245.270

4.730

Nee

Duiker en waterafvoer ln v Crayenstrein Tricht(K)

225.000

125.196

99.804

Nee

IBA modificaties(K)

258.356

96.213

162.143

Nee

Relinen en vervangen riolering Koppelsedijk GDM(K)

300.000

167.958

132.042

Nee

Waterberging Beesd restopgave(K)

100.000

6.693

93.307

Nee

HWA Prinses Julianaweg GDM (K)

350.000

13.502

336.498

Nee

Gemalen Drostlaan/Zeiving/Lingebos (K)

120.000

26.165

93.835

Nee

Cyclische vervanging / reliningen

10.000

0

10.000

Nee

Reconstructie standplaatsen Asperen 2018

62.136

61.736

400

Ja

Woonwagenlocatie Waardenburg(K)

1.000.000

44.000

956.000

Nee

Skaeve Huse - bouw- en woonrijpmaken locatie(K)

122.086

0

122.086

Nee

Totaal

38.065.990

5.653.313

32.412.677

De restantbudgetten van de Brede school Vuren, Asperen en Heukelum worden in 2021 conform besluit van 2017 (totaalkrediet) toegevoegd aan het krediet Brede school Spijk

Deze pagina is gebouwd op 07/14/2021 09:41:31 met de export van 07/14/2021 09:29:47