Baten Gerealiseerd€ 184.588

Een afwijking van € 3.661 ten opzichte van de begroting

Lasten Gerealiseerd€ -177.164

Een afwijking van € -11.085 ten opzichte van de begroting

Bedragen x € 1.000

Gerealiseerd

Afwijking

Deze pagina is gebouwd op 07/14/2021 09:41:31 met de export van 07/14/2021 09:29:47