Programma's

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

16.812

9,5 %

Baten

15.052

8,2 %

Deze pagina is gebouwd op 07/14/2021 09:41:31 met de export van 07/14/2021 09:29:47