Programma's

Sociaal Domein en Volksgezondheid

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

51.450

29,0 %

Baten

16.007

8,7 %

Deze pagina is gebouwd op 07/14/2021 09:41:31 met de export van 07/14/2021 09:29:47