Home

Algemeen

Gezond blijven

De gemeente wil financieel gezond zijn én blijven. Het college maakte zich daar ook in 2020 weer hard voor. Financieel gezond blijven, vraagt soms om lastige keuzes. Dit doen we steeds met het blik vooruit.

Keuzes maken
We moesten afgelopen jaar noodzakelijke keuzes maken waarop de gemeente kan bezuinigen. Dit is nodig, omdat de begroting meerjarig nog niet in balans is. Met het project ‘West Betuwe financieel in evenwicht’ brachten we de mogelijkheden in beeld. We stelden onszelf steeds de vraag ‘Wat kan minder en wat kan anders?’. De keuzes maakten we samen met de samenleving en met de gemeenteraad. Met elkaar zorgen we ervoor dat West Betuwe financieel gezond blijft.

Wereldwijde pandemie
Dat gezond blijven belangrijk is, weet iedereen. Een wereldwijde pandemie maakte ons daar vanaf begin 2020 heel bewust van. Handen schudden, op kantoor werken of gewoon dichtbij iemand staan. Dingen die eigenlijk heel normaal leken, bleken onze gezondheid in gevaar te brengen. Afstand houden en thuis blijven waren opeens nodig om gezond te blijven. De schrijnende beelden van de overvolle ziekenhuizen. De grote zorgen op de gezichten van de zorgverleners. Ze lieten ons zien waarom de strenge maatregelen nodig waren.

Compensatie
De coronacrisis had ook zijn weerslag op de gemeente en de ambtelijke organisatie. Er is veel tijd besteed aan het bestrijden en de gevolgen van deze crisis. Keuzes die het kabinet maakte, hadden impact op onze samenleving. Het Rijk stelde gemeenten gelden beschikbaar voor de compensatie van de kosten als gevolg van deze crisis. Een deel van deze compensatie heeft het college vorig jaar gebruikt. Het resterende budget gebruiken we voor de kosten die we maken in 2021.

Sterke samenleving
Het afgelopen jaar leerde ons hoe belangrijk het is om te investeren in een sterke samenleving. De economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus zijn voelbaar. Met diverse regelingen helpt het Rijk grote en kleine (zelfstandig) ondernemers. De gemeenteraad stelde vorig jaar 500.000 euro beschikbaar voor een corona noodfonds. Dit fonds ondersteunt onze lokale maatschappelijke organisaties als zij door het coronavirus in de financiële problemen komen. Nog niet het volledige budget is benut. Dit biedt ons de kans om ook dit jaar organisaties die dat nodig hebben extra te ondersteunen.

Positief resultaat
Door onze solide basis staan we onder repressief toezicht bij de provincie. Dat wil zeggen toezicht achteraf. Dit is de meest gunstige vorm van toezicht. Het jaar 2020 sluiten we af met een positief resultaat van 7,4 miljoen euro. Dit komt met name door incidentele meevallers. Daarnaast speelt ook de coronacrisis hier een rol in. Het jaar 2020 was ook het jaar van het harmoniseren van beleid. Een fusiegemeente heeft twee jaar de tijd om dit te doen. Toch konden we niet alles uitvoeren wat op de planning stond.

Vorig jaar lieten we zien hoe krachtig en wendbaar we zijn. We hebben veel bereikt ondanks alle extra uitdagingen die een ieder erbij kreeg. Een dikke pluim voor iedereen die zijn of haar bijdrage leverde aan het samen bouwen aan West Betuwe.

West Betuwe, mei 2021

College van burgemeester en wethouders

Deze pagina is gebouwd op 07/14/2021 09:41:31 met de export van 07/14/2021 09:29:47