Programma's

Financiering en Algemene dekkingsmiddelen

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

15.735

8,9 %

Baten

115.840

62,8 %

Deze pagina is gebouwd op 07/14/2021 09:41:31 met de export van 07/14/2021 09:29:47