Programma's

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

13.019

7,3 %

Baten

3.646

2,0 %

Deze pagina is gebouwd op 07/14/2021 09:41:31 met de export van 07/14/2021 09:29:47